Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 775/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-20

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 725/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-12

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Lu 570/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 811/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-19

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 802/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-08-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 1219/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-11

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Lu 1221/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-11

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Lu 398/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w L. w przedmiocie odmowy przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Lu 633/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-11

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. P. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 629/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-08

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej
1   Następne >   +2   6