Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 151/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące styczeń, luty, marzec i lipiec 2003 r.

I SA/Bk 152/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc grudzień 2002 r.

I SA/Bd 492/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym

I SA/Bd 491/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-09-25

Skarga Przemysława H. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

I SA/Bd 510/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

I SA/Sz 348/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-01-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego zamówienie na odbiór wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy

I SA/Sz 788/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie powstania długu celnego oraz określenia podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług

I SA/Bd 714/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc październik 2005 r. z tytułu sprzedaży benzyny lakierniczej

III SA/Lu 495/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia prawidłowych kwot podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego należnych z tytułu importu towaru

I SA/Bd 719/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego
1   Następne >   +2   +5   9