Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 391/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-08-16

Sprawa ze skargi na decyzję - w przedmiocie zwrotu akcyzy

III SA/Łd 1122/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w Ł. w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji ostatecznej określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiące czerwiec, lipiec, sierpień 2007 r.

I SA/Wr 1138/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [.....

I SA/Bd 6/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Sz 399/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Sz 398/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Sz 397/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Bd 655/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-09-19

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów (obecnie Szef Krajowej Administracji Skarbowej) w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Bd 1063/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-03-13

Sprawa ze skargi B. Sp. z o.o. w Ch. na interpretację Ministra Finansów (obecnie: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Bd 384/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-07

Sprawa ze skargi M.Ś. S.A. w Ś. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku akcyzowego
1   Następne >   3