Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

II SA/Po 583/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie świadczenia rodzinnego;

II SA/Gd 2167/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie gwarantowanego zasiłku okresowego z pomocy społecznej