Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1153/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji ostatecznej określającej zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r.

III SA/Wa 1899/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia w 1998 r. przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach

III SA/Wa 2969/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.

III SA/Wa 1889/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych wydanych w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 i 2003 rok

III SA/Wa 176/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej określającej wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 rok

III SA/Wa 1898/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia w 1998 r. przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach

III SA/Wa 1512/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji ostatecznej wydanej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok

III SA/Wa 1898/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-19

Wniosek w przedmiocie : ustalenia wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia w 1998 r. przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach

III SA/Wa 191/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej określającej zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok