Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

II FSK 3285/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Wójta Gminy G. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Kr 787/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-20

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza K., w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FSK 134/13 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Wójta Gminy T. w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FSK 748/12 - Wyrok NSA z 2014-03-05

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta Rzeszowa w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FSK 2945/12 - Wyrok NSA z 2014-12-11

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta Gdańska w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Gl 619/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-16

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. A` s.k.a. we W. na interpretację Prezydenta Miasta R. w przedmiocie podatku od nieruchomości

III SA/Wa 962/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-09

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta S. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Gd 231/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Go 183/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FSK 203/11 - Wyrok NSA z 2012-09-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi P. [...] L spółki z o.o. (obecnie: P. S.A.) z siedzibą w L. na interpretację Prezydenta Miasta L. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   86