Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Rz 69/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Gminy

FPK 25/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-11-19

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie z odwołania (...) od decyzji Wójta Gminy (...) w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, po rozpoznaniu pytań prawnych pełnego składu SKO (...), zgłoszonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./ o następującym brzmieniu:~