Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Bk 1/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za lata 2007

I SA/Wr 1325/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza L. w przedmiocie zajęcia stanowiska w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku od spadku i darowizn uchyla zaskarżone postanowienie.

I SA/Ol 149/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-04-16

Sprawa ze skargi Centralnego Ośrodka Sportu na indywidualną interpretację Burmistrza Miasta w przedmiocie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

II FSK 1087/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi J. L. na postanowienie Burmistrza Miasta B. nr [...] w przedmiocie niewyrażenia zgody na umorzenie zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn

I SAB/Gl 3/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2007 r.

I SAB/Ol 3/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2008 - 2013 1. zobowiązuje Burmistrza do wydania w terminie 30 dni od daty zwrotu akt, decyzji w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2008 - 2013, 2. stwierdza, że bezczynność Burmistrza miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Burmistrza na rzecz Spółki A kwotę 357 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów ...

I SA/Op 344/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-11-29

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Głubczyc w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Po 177/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Bd 568/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-07-11

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta N. w przedmiocie podatku od nieruchomości