Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Po 20/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w przedmiocie niewydania decyzji

IV SA/Po 666/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w P. w przedmiocie świadczenia rodzinnego

IV SA/Po 876/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-09-14

skarg C.C. w przedmiocie zasiłków celowych i zasiłków okresowych