Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gl 920/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

I SA/Bd 347/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowania ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym za rok 201

I SA/Bd 291/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przyznania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2017r.

I SA/Bd 292/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przyznania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2017 roku.

I SA/Bd 293/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przyznania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2017 roku.