Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 179/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie pomocy społecznej

II SAB/Rz 24/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-11-29

Skarga T. K. na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [...] w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej i o odszkodowanie za skutki bezczynności

II SA/Bd 133/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Bk 21/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie niezałatwienia wniosku o przyznanie prawa pomocy społecznej oku

I OW 34/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-02

Wniosek w przedmiocie skierowania całkowicie ubezwłasnowolnionego Zbigniewa S. do domu pomocy społecznej

I OW 43/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-22

Wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy tym organem a Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. w sprawie przyznania zasiłku stałego dla Jerzego R. -

I OSK 426/05 - Wyrok NSA z 2005-11-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Ireny S. w przedmiocie wymierzenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w G. grzywny w związku z bezczynnością organu w sprawie o zasiłek stały

II SAB/Lu 47/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku na leki