Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 6/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z wniosku S.T. o wyłączenie sędziów WSA w Kielcach w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 151/10 w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania egzekucyjnego

III SO/Łd 2/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie, która ma się toczyć ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SO/Łd 11/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego

II SO/Łd 5/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z wniosku S.T. o wyłączenie sędziów WSA w Kielcach w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 59/10 w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

III SO/Łd 3/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie, która ma się toczyć ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SO/Łd 2/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata dotyczącego skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz kosztów upomnień

II SO/Łd 4/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku Z.S. o wymierzenie Radzie Miejskiej w Ł. grzywny za nieprzekazanie skargi

I SO/Łd 1/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata dotyczącego decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie: odmowy uchylenia decyzji w trybie wznowienia postępowania podatkowego za lata 1999 i 2000