Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 197/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Lu 198/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Lu 206/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 97/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 115/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku Z. W. o przyznanie prawa pomocy

II SA/Lu 607/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy przesłania kserokopii wywiadu środowiskowego

II SA/Lu 548/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Lu 910/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

II SA/Lu 5/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku z pomocy społecznej

II SA/Lu 72/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie usług opiekuńczych
1   Następne >   +2   6