Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II SAB/Kr 41/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-02

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w zakresie bezprawnie pobieranych pieniędzy za czyszczenie szamba

II SAB/Ol 31/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty B. w przedmiocie wykonania czynności nakazanej prawem na skutek sprzeciwu od postanowienia Starszego Referendarza Sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie , sygn. akt II SAB/Ol 31/14

II SAB/Ol 18/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-10

Wniosek A. Z. o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu A w sprawie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej

II SAB/Ol 18/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-19

Wniosek A.Z. o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu '[...]' w sprawie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej

II SAB/Sz 11/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II OZ 26/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie ochrony zwierząt

II SAB/Po 59/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-04

Wniosek w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Ol 31/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-10

Wniosek w przedmiocie wykonania czynności nakazanej prawem

II SAB/Op 9/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie rozpatrzenia pisma dotyczącego egzekucji komorniczej na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Op 46/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-09-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie informacji publicznej na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy
1   Następne >   3