Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

III SA/Lu 535/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty cła podlegającej retrospektywnemu zaksięgowaniu

III SA/Lu 672/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o wszczęciu postępowania celnego

III SA/Lu 203/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia doradcy podatkowego w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zwrotu cła od importowanego samochodu

III SA/Lu 73/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty cła, podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług

III SA/Lu 411/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-09-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty długu celnego

III SA/Lu 187/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-05-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia powstania długu celnego oraz określenia jego kwoty

III SA/Lu 543/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-10-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uchylenia decyzji w części dotyczącej wymiaru cła, określenia podatku importowego, podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług