Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

III SA/Lu 737/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

III SA/Lu 163/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-04-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji dotyczącej długu celnego

III SA/Lu 512/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-04-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

III SA/Lu 838/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty wynikającej z długu celnego

III SA/Lu 90/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-03-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego

III SA/Lu 739/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

III SA/Lu 805/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty wynikającej z długu celnego

III SA/Lu 114/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zmiany nieprawidłowych danych zawartych w zgłoszeniu celnym

III SA/Lu 7/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty wynikającej z długu celnego

III SA/Lu 162/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-04-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej długu celnego
1   Następne >   2