Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 549/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-07

Skarga (pkt I) i o umorzeniu postępowania sądowego wywołanego wnioskiem o przyznanie prawa pomocy (pkt II) w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogardzie w przedmiocie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Nowogard

II OZ 1232/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Urzędu Miasta i Gminy w P. w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie wycięcia drzew bez zezwolenia

II OZ 604/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Katowice Nr [...] w przedmiocie uznania za bezzasadną skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice w sprawie usunięcia zanieczyszczenia gleby

II OZ 775/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gliwicach nr [...] w przedmiocie zasad udzielania dotacji w zakresie ochrony środowiska

II OZ 282/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecina , [...] w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecina

II OSK 1930/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice-Zachód w Gliwicach na uchwałę Rady Miejskiej w Toszku nr XXXVI/326/06 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy