Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 433/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Sandomierza w przedmiocie przywrócenia do stanu poprzedniego urządzeń zapobiegających szkodom