Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gl 696/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie ustalenia linii brzegowej rzeki w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego z urzędu

II SA/Gl 696/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-29

Skarga oraz oddalającego wniosek o przyznanie prawa pomocy w pozostałym zakresie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia linii brzegowej rzeki

II OZ 1099/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie , nr [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego