Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

III SA/Po 465/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-08-12

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód;

II SA/Gd 642/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wstrzymania z urzędu wykonania czynności związanych z odwołaniem od decyzji w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 642/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-08-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wstrzymania z urzędu wykonania czynności związanych z odwołaniem od decyzji w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 642/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-10-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wstrzymania z urzędu wykonania czynności związanych z odwołaniem od decyzji w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego