Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VIII SA/Wa 53/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 1196/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia[...] kwietnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

IV SA/Wa 2933/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Wr 64/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu

IV SA/Wa 367/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie stwierdzenia przejścia do zasobów nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pod wodami

IV SA/Wa 2118/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia zażalenia

IV SA/Wa 1061/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Wr 64/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-08

Wniosek o przyznanie nieopłaconych w całości kosztów pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 45/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-16

Skarga J. S. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego wniosku J. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata

IV SA/Wa 928/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w formie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   +2   +5   9