Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Rz 186/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-01

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M.C. na czynności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Placówka Terenowa w P. z dnia nr -

I SA/Gl 1432/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Poczty Polskiej S.A. Centrum Obsługi Finansowej w K. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

I SO/Wr 18/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie doradcy podatkowego w sprawie dotyczącej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2007 r.

I SO/Wr 11/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie doradcy podatkowego w sprawie dotyczącej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2007 r.

I SO/Wr 1/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie z kosztów sądowych

I SA/Gl 1150/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Poczty Polskiej S.A. Centrum Obsługi Finansowej w K. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

I SA/Wr 1732/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-13

Sprawa ze skargi K.K. i T.K. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie I SA/Wr 787/11 zakończonej prawomocnym wyrokiem

I SA/Op 101/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-06-11

Sprawa ze skargi K.P. na tytuł wykonawczy wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w O. Inspektorat w K. w przedmiocie zarzutów na wystawiony tytuł wykonawczy

I SA/Op 109/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-06-09

Sprawa ze skargi K.P. na tytuł wykonawczy wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w O. Inspektorat w K. w przedmiocie zarzutów na wystawiony tytuł wykonawczy

II FZ 1029/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   +2   +5   +10   24