Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

II SA/Op 571/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-04

Skarga małoletniej S. D. reprezentowanej przez matkę K. K. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 539/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie darów z Unii Europejskiej na skutek wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SAB/Op 24/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-17

Sprawa ze skargi W. Z. w przedmiocie świadczeń rodzinnych na skutek wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Op 504/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na skutek wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Op 64/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla opiekuna na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 2/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie darów z Unii Europejskiej na skutek wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu

II SO/Op 64/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przed wszczęciem postępowania sądowadministracyjnego w sprawie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie bezczynności organu w zakresie pomocy społecznej

II SA/Op 99/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-05

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 256/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie darów z Unii Europejskiej na skutek wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Op 97/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-27

Skarga M. Ć. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego wniosku pełnomocnika skarżącej ustanowionego z urzędu adwokata M. K.
1   Następne >   +2   +5   +10   14