Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1518/13 - Wyrok NSA z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia, że nieruchomość podlegała działaniu przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej

I SA/Wa 1021/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-05

skarg Lasów Państwowych Nadleśnictwo [...] i C. K. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 1737/13 - Wyrok NSA z 2015-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1592/13 - Wyrok NSA z 2015-03-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności dokumentu nadania ziemi

I OSK 1448/12 - Wyrok NSA z 2014-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości

I OSK 324/12 - Wyrok NSA z 2013-07-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 2452/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej

I OSK 768/11 - Wyrok NSA z 2012-05-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu nadania ziemi

I OSK 636/12 - Wyrok NSA z 2013-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego
1   Następne >   +2   +5   +10   33