Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OPP 21/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

Skarga Stowarzyszenia '[...]' na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 1518/11 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

I OPP 18/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-18

Skarga F. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SAB/Kr 50/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 17/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-01

Skarga F. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SAB/Kr 48/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 32/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-23

Skarga J. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 774/12 w sprawie ze skargi J. B. na pismo Starosty Wodzisławskiego w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 4/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-05-08

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłość postępowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

I OPP 30/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-23

Skarga J. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 319/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Łd 67/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-14

Sprawa ze skargi J. K. i A. K. na przewlekłość postępowania Starosty [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Łd 112/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 20/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

Skarga B. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 198/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz zażalenia B. W. na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od powyższej skargi na przewlekłość postępowania

I OPP 22/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

Skarga Stowarzyszenia '[...]' na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 1517/11 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   2