Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol

II SAB/Gl 9/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w J. w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej obiektu budowlanego

II SAB/Gl 40/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta R. w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie legalności budowy obiektu budowlanego

IV SAB/Gl 75/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-06

Sprawa ze skargi B. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prokuratora [...] w B. w przedmiocie inne

IV SAB/Gl 183/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-26

Sprawa ze skargi M. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta G. w przedmiocie wniosku o przyznanie zasiłku opiekuńczego

I SAB/Gl 8/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

III SAB/Gl 5/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-11

Sprawa ze skargi 'A' sp. j. M. S., A. K. w S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SAB/Gl 11/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-07

Sprawa ze skargi P. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 rok

I SA/Gl 84/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-25

Sprawa ze skargi B.G. na niewykonanie wyroku w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych

II SAB/Gl 76/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-17

Sprawa ze skargi H. B., A.C. i F.C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SAB/Gl 27/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta M. w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   +2   +5   +10   16