Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I SAB/Bd 8/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza J. W. w przedmiocie niewydania decyzji w przedmiocie umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości

I SAB/Bd 21/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-01-20

Sprawa ze skargi Q. sp. z o.o. w P. na przewlekłość Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. w przedmiocie przewlekłości postępowania kontrolnego

I SAB/Bd 5/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-07-12

Sprawa ze skargi G. W. na przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie prowadzenia kontroli podatkowej

I SAB/Bd 5/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-11-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w A. K. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie podatku od towarów i usług

I SAB/Bd 8/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-22

Sprawa ze skargi D. I.Sp. z o.o. s.k.a. w T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. 1. stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. do wydania decyzji, 4. oddala wniosek o wymierzenie organowi grzywny, 5. zasądza od Dyrektora Izby A...