Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

II FPP 9/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-24

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 82/16 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

II FPP 13/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-09

Skarga M.M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 1428/16 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie umorzenia postępowania wyjaśniającego

IV SAB/Wr 361/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie nieuzupełnienia propozycji służby

I SAB/Rz 1/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-04-05

skarg Spółki 'A' Sp. j. w Ł. na przewlekłe prowadzenia postępowań odwoławczych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rz. w przedmiocie decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Rz. nr [...] w zakresie podatku od towarów i usług oraz nr [...] w zakresie cła antydumpingowego

II FPP 28/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-05

Skarga B. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 1278/16 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.

II FPP 8/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-07

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 82/16 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

II FPP 26/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-14

Skarga M. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 2041/17 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie określenia wysokości dochodu niepowodującego powstania zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r.

I SA/Gl 1259/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie przewlekłości postępowania egzekucyjnego

II FPP 4/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-16

Skarga M.T. i C.T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie o sygn. I SAB/Sz 19/15 ze skargi M. T. i C. T. na przewlekłość postępowania sądowego

I GPP 21/18 - Postanowienie NSA z 2019-10-16

Skarga E. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 708/17 w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia
1   Następne >   2