Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SAB/Wa 470/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi I. G. na przewlekłość i bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego

I SAB/Wa 153/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-04

Sprawa ze skargi S. T., D. T. I R. T. na przewlekłość Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 3003/13 - Wyrok NSA z 2015-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 149/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-04

Sprawa ze skargi S. T., D. T. i R. T. na przewlekłość Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 84/14 - Wyrok NSA z 2014-06-23

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji