Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SAB/Rz 12/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-25

Sprawa ze skargi M.C., J.C., L.C., U.G., R.C.-E., S.M. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości -

II SAB/Wr 52/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-20

Sprawa ze skargi K. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod budowę drogi

II SAB/Gl 27/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta M. w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 2443/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-17

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Mazowieckiego w rozpoznaniu wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Łd 128/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-12-05

Sprawa ze skargi M. G. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w sprawie odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości - stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania.

II SAB/Wr 41/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-06

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za wywłaszczoną działkę

II SAB/Wr 29/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-27

Skarga R. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości

II SAB/Wr 9/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-10

Sprawa ze skargi R. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości:

II SAB/Wr 40/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-20

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania Wojewody D. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

II SAB/Wr 42/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-11

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłość Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za wywłaszczoną działkę
1   Następne >   3