Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 614/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-23

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 615/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-23

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

III SA/Gd 245/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego uchyla zaskarżone postanowienie.

I OZ 331/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Skierniewicach , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 1105/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-05-08

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 1134/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-05-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 2008/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-28

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 930/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-14

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 932/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-14

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 933/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-14

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   3