Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 2517/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-08

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 289/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego i składki zdrowotnej

IV SA/Po 968/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I OZ 998/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie przekazania według właściwości wniosku o przyznanie zasiłku celowego

I SA/Wa 1842/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-31

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego

IV SA/Po 1134/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-08

skarg A. P. na decyzje SKO w L. w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych do gorących posiłków oraz całodziennego wyżywienia , w wysokości 40 zł 2. [...] przyznającej zasiłek celowy w kwocie [...] zł na dofinansowanie do :środków czystości: 1. [...] w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego z powodu bezrobocia od dnia [...] maja [...] roku do dnia [...] maja [...] roku w wysokoś...

II SA/Ol 1393/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Po 466/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-15

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   2