Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 198/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Siedlcach , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 794/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Tarnowie , nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 698/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego

I OZ 355/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 629/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I OZ 273/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Koninie , nr [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych

I OZ 360/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Siedlcach nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 681/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie kontynuacj...

I OZ 751/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie gwarantowanego zasiłku okresowego

I OZ 1006/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   3