Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 1102/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-02-01

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Bd 480/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-09-27

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bd 1162/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-09-22

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności i odsetek z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 785/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-10-28

Wniosek w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego