Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 383/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie , znak: [..] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do zło...

I OZ 408/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 477/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

I OZ 363/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 361/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 622/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kielcach , nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego

I OZ 612/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę

I OZ 556/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania zasiłku stałego i wstrzymania wypłaty świadczenia

I OZ 280/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku , znak: [..] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 544/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku celowego post...
1   Następne >   2