Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 729/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-02-07

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

II SA/Po 993/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie i postanowienie SKO nr [...]

II SA/Po 23/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-02-14

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego