Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

II SA/Łd 799/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-31

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia w całości kwoty nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 585/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Łd 1212/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 1114/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-19

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 92/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 585/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Łd 406/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-05-08

Wniosek w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

II SA/Łd 1067/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-04

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 254/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-07-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 1147/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-22

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
1   Następne >   +2   5