Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II OZ 526/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , nr [...] w przedmiocie świadczenia z tytułu pracy przymusowej

II OZ 856/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ...

II OZ 130/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nr [...] w przedmiocie świadczenia przymusowego z tytułu pracy przymusowej

II OZ 48/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy u...

II OZ 245/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , Nr DO-III/K0910/0036745737/3/2011 w przedmiocie przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II OZ 855/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o odmowie przyznania upra...

II OZ 935/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II OZ 424/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oku, Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 472/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego