Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SA/Wa 42/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

VII SA/Wa 44/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

VII SA/Wa 818/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 1577/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-22

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania organu pierwszej instancji