Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 3403/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-10

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 3556/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-18

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 319/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-21

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania oryginału odpisu akt urodzenia

IV SA/Wa 920/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-21

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 3556/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-16

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 625/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-06

Wniosek w przedmiocie uchylenia czynności materialno