Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 3115/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-04

Wniosek w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji

II OZ 367/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-17

Skarga w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

II OZ 706/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia

IV SA/Wa 1019/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-03

Wniosek w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

IV SA/Wa 838/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-01

Wniosek w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej