Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OZ 1133/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-09

Zażalenie od postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ze skargi M. F. na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nr [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

I OZ 656/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi J. B. i H. W.