Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 384/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-14

Wniosek w przedmiocie odmowy zakwalifikowania wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1553/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-22

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2395/10

II SA/Wa 1244/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-22

Wniosek w przedmiocie niewyrażenia zgody na umieszczenie na uzupełnieniu listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu

I OZ 364/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zamianę lokali

II SA/Wa 980/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-18

Wniosek w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu oraz umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony