Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 19/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz o osiągnięciu przez gospodarstwo żywotności ekonomicznej na poziomie co najmniej 4 EJW, w związku z wnioskiem skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

I SA/Rz 643/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych na rok 2008

I SA/Rz 924/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

I SA/Rz 465/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-23

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych na 2009 r.

I SA/Rz 752/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa P. w R. w przedmiocie rozpatrzenia protestu od oceny wniosku o dofinansowanie projektu ' Podniesienie konkurencyjności PHU E. K. poprzez wyposażenie Centrum bankietowo