Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 1294/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie interpretacji przepisów prawa

II GSK 93/16 - Wyrok NSA z 2017-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie indywidualnej interpretacji przepisów ustawy o opłatach abonamentowych

VI SA/Wa 1295/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie interpretacji przepisów prawa

II GSK 898/16 - Wyrok NSA z 2017-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie indywidualnej interpretacji przepisów ustawy o opłatach abonamentowych

II GSK 74/16 - Wyrok NSA z 2017-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie indywidualnej interpretacji przepisów ustawy o opłatach abonamentowych

II GSK 1425/16 - Wyrok NSA z 2018-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie indywidualnej interpretacji przepisów ustawy o opłatach abonamentowych

II GSK 715/16 - Wyrok NSA z 2017-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie indywidualnej interpretacji przepisów ustawy o opłatach abonamentowych

II GSK 1426/16 - Wyrok NSA z 2018-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie indywidualnej interpretacji przepisów ustawy o opłatach abonamentowych

VI SA/Wa 471/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie interpretacji indywidualnej dotyczącej opłaty abonamentowej