Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

I OSK 1808/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO [...] w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami

VII SA/Wa 2364/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na czynność Prezydenta m. [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

VII SA/Wa 2205/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w[...] na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu

II SAB/Sz 154/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenie za dozór pojazdu

II SA/Bk 1219/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-04-13

Sprawa ze skargi P. L. sp. z o.o. w W. na czynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy zwrotu części kwoty z tytułu opłaty za wydanie karty pojazdu

II SA/Bk 1244/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-04-13

Sprawa ze skargi P. sp. z o.o. w W. na czynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy zwrotu części kwoty z tytułu opłaty za wydanie karty pojazdu

I OSK 1504/13 - Wyrok NSA z 2015-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO [...] w przedmiocie skierowania na egzamin sprawdzający kwalifikacje

I OSK 2037/14 - Wyrok NSA z 2015-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi

VII SA/Wa 2199/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu

II SAB/Sz 164/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu
1   Następne >   +2   +5   +10   82