Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X

IV SA/Po 562/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika