Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1032/09 - Wyrok NSA z 2010-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za 2008 r.

I OSK 1757/09 - Wyrok NSA z 2010-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za remont lokalu za rok 2008

I OSK 35/10 - Wyrok NSA z 2010-06-23

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania równoważnika za remont lokalu mieszkalnego