Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wa 1628/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

I OSK 1500/13 - Wyrok NSA z 2013-10-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Sobienie Jeziory w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Sobienie Jeziory

II SA/Ke 488/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach w przedmiocie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta Kielce

II SA/Go 869/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy o statusie miejskim stwierdza nieważność § 2 pkt 3

II SA/Ke 888/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta [...]

III SA/Kr 188/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w B

III SA/Kr 450/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na punkt 7 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Krzeszowice stwierdza nieważność punktu 7 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach , Nr XXVI/196/2008

III SA/Kr 648/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na punkt 5 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w przedmiocie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Wieliczka stwierdza nieważność punktu 5 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce , Nr XV/186/2008

II SA/Ol 974/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Gd 638/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy nr XLVI/275/10 dotyczącej sprzedaży nieruchomości Gminy
1   Następne >   +2   +5   +10   33