Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

II SAB/Wa 182/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania zarządzenia zastępczego o wygaśnięciu mandatu radnego

II SA/Rz 679/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w sprawie ze skargi P. H. na to zarządzenie zastępcze

II SAB/Po 44/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie na nieważności uchwały

II SA/Łd 1167/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

III SA/Gd 321/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-09-03

Sprawa ze skargi Gminy [...] na pismo Wojewody [...] w przedmiocie usunięcia naruszeń prawa w uchwałach dotyczących wynagradzania nauczycieli i podziału środków wyodrębnionych w budżecie na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

IV SA/Po 36/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-13

Sprawa ze skargi Rady Powiatu na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody w przedmiocie funduszu na pomoc zdrowotną,

II SA/Po 571/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-08-04

Sprawa ze skargi D. B. na zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wyborów ponownych do rady gminy odrzucić skargę. /

II OSK 343/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-06

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Białymstoku w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy O.

II SA/Op 560/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-01-17

Sprawa ze skargi Gminy Skarbimierz na wezwanie Wojewody Opolskiego w przedmiocie zaprzestania naruszeń prawa

II SA/Sz 566/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-08-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie odwołania Dyrektora Opery odrzucić skargę
1   Następne >   +2   +5   +10   15